HOME OsteoControl

AANMELD LOCATIES voor botmeting
Ultrasound botscanners
OsteoControl in uw bedrijf
Reacties op OsteoControl
Wat is osteoporose
Osteoporose preventie
Wetenschappelijk onderzoek
Vacature
Waarschuwing malafide scanpraktijken
 

> VERGOEDINGEN-OVERZICHT >
.


OsteoControl hoofdkantoor
Rhododendronsingel 6
2807 AH Gouda
Tel: 0182-550353

Email: Informatie en planning:
support@osteocontrol.nl


Email: Administratie en Management:
contact@osteocontrol.nl


Symposia waar OsteoControl aanwezig was:
Fysiotherapie symposium
“Onderzoek in beweging”

Symposium-FFC


OSTEOCONTROL - BOTDICHTSHEIDSMETING (sinds 2006).
OsteoControl biedt professionele botdichtheidsmetingen aan op locatie, voornamelijk bij Fysiotherapie praktijken en gezondheidscentra.
Er wordt gebruik gemaakt van de meest moderne ultrasound botscanners. Deze meten de botdichtheid met (veilige) geluidsgolven. Dit type botscanner wordt ook in diverse klinieken gebruikt. Het onderzoek geeft een zuivere en betrouwbare indicatie over de botdichtheid en de mogelijke kans op botfracturen (97% nauwkeurig).

MISSIE
OsteoControl wil graag een belangrijke bijdrage leveren aan Osteoporose-preventie. Dit doen we door een combinatie van het meten van de botdichtheid en informatie geven over de invloed van levensstijl, voeding en beweging op de gezondheid van het botstelsel.
Tijdig onderzoek en advies kan leed voorkomen en zorgkosten besparen.

DOELGROEP
OsteoControl richt zich op de groep mensen die niet in aanmerking komen voor een DEXA botmeting, maar wel een verhoogd risico lopen op osteoporose.
Als gevolg van vergrijzing zal naar verwachting het aantal osteoporose patiënten in Nederland de komende jaren toenemen naar 1,2 miljoen.
Naar schatting lijdt 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen boven de 50 jaar aan osteoporose (bron IOF). Gemiddeld neemt botontkalking toe (en de botdichtheid af) vanaf het 35e levensjaar.
Een botscan met preventieadvies is vanaf 40 jaar aan te bevelen en bij verhoogd risico zelfs jonger.

ONDERZOEK EN UITSLAG
Het OsteoControl consult duurt 15 minuten en bestaat uit:
- Een risicoanalyse op basis van een vragenlijst.
- Een ultrasound hielbotscan. Hiervoor is het nodig om de voet te ontbloten.
- De uitslag van de botscan uitgelegd door de OsteoControl-therapeut.
- Informatie over preventie van osteoporose.

NB: OsteoControl geeft onafhankelijk advies. We hebben geen commerciële sponsors en verkopen geen producten, dit is een principiėle keuze. U kunt vertrouwen op een eerlijk advies.

> AANMELD LOCATIES voor botmeting KLIK HIER >
Aanmelden voor een consult kan via de geplande locaties voor botmeting.

KOSTEN EN VERGOEDING
Het OsteoControl consult (inclusief botscan) kost €47,50. Het wordt door de meeste verzekeringen vergoed als "Consult alternatieve zorg" en niet als "Botscan". Vergoeding van het consult vindt plaats uit het aanvullend pakket met "Natuurlijke zorg of alternatieve zorg".
Voor vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.
Na betaling van het consult wordt een nota meegegeven voor declaratie bij de zorgverzekering.

> VERGOEDINGEN-OVERZICHT 2018 voor OsteoControl KLIK HIER >
Staat uw verzekering + aanvullend pakket in ons overzicht, dan staat OsteoControl garant voor de juistheid van dit bedrag. U hoeft dit niet meer bij uw verzekering te checken! (klopt het bedrag niet, dan betaalt OsteoControl u de genoemde vergoeding terug).

THERAPEUTEN
De OsteoControl therapeuten Hebben minimaal een (para)medische HBO- opleiding. Daarnaast zijn zij opgeleid om hielbotscans uit te voeren met de Lunar Achilles hielbotscanner volgens de richtlijnen van GE-HealthCare (theorie, praktijk en stage).
Alle therapeuten zijn registertherapeuten met een AGB-code. Ze zijn aangesloten bij de door de zorgverzekeraar vereiste beroepsverenigingen: FAGT, VBAG en bij alle van overheidswege vereiste overkoepelende organisaties.