HOME OsteoControl

Locaties voor botmeting
Ultrasound botscanners
OsteoControl in uw bedrijf
Reacties op OsteoControl
Wat is osteoporose
Osteoporose preventie
Wetenschappelijk onderzoek
Vacature
Waarschuwing malafide scanpraktijken
 

> VERGOEDINGEN-OVERZICHT >
......een consult kost €47,50......

GRAAG VOORAF AANMELDEN


OsteoControl hoofdkantoor
Rhododendronsingel 6
2807 AH Gouda
Tel: 0182-550353
Email: contact@osteocontrol.nl

 

Symposia waar OsteoControl aanwezig was:
Fysiotherapie symposium
“Onderzoek in beweging”

Symposium-FFC

OSTEOCONTROL - BOTDICHTSHEIDSMETING
OsteoControl voert professionele botdichtheidsmetingen uit bij meer dan 100 locaties in Nederland. OsteoControl maakt gebruik van de Lunar Achilles van DEXA-leverancier GE-Healthcare. De botscans vinden plaats door middel van (veilige) geluidsgolven. Deze apparatuur wordt ook in diverse ziekenhuizen gebruikt. Het onderzoek geeft een zuivere en betrouwbare indicatie over de botdichtheid en de mogelijke kans op botfracturen (97% nauwkeurig).

METEN IS WETEN
OsteoControl wil graag een belangrijke bijdrage leveren aan Osteoporosepreventie en mensen bewust maken van de invloed van levensstijl, voeding en beweging op de gezondheid van het botstelsel.
Als gevolg van vergrijzing zal naar verwachting het aantal osteoporose-patiënten in Nederland de komende jaren toenemen van 850.000 naar 1,2 miljoen. Naar schatting lijdt 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen boven de 55 jaar aan osteoporose (RIVM).
Osteoporose preventie kan veel leed voorkomen en zorgkosten besparen.

DOELGROEP
OsteoControl richt zich op de grote groep mensen die niet in aanmerking komen voor een DEXA botmeting, maar wel een verhoogd risico lopen op osteoporose.
Gemiddeld neemt botontkalking toe vanaf het 35e jaar.
Een botscan met preventieadvies is vanaf 40 jaar aan te bevelen en bij verhoogd risico zelfs jonger.

ONDERZOEK EN UITSLAG
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en bestaat uit twee delen:
- Een risicoanalyse op basis van een vragenlijst.
- Een ultrasound hielbotscan. Hiervoor is het nodig om de voet te ontbloten.
U krijgt direct de uitslag van de botscan en de OsteoControl-therapeut legt deze uit. Er wordt informatie verstrekt ter preventie van osteoporose (bewegen, voeding en levenspatroon) om de botten in een zo optimaal mogelijke conditie te behouden.
NB: OsteoControl geeft onafhankelijk advies en heeft geen commercieel belang bij verkoop van supplementen, dit is een principiėle keuze. U kunt vertrouwen op een eerlijk advies.

Inschrijven voor een consult kan alleen via de geplande locaties voor botmeting.

MEDEWERKERS
De HBO-therapeuten van OsteoControl hebben een (para)medische opleiding in de orthomoleculaire geneeskunde. Zij zijn opgeleid (theorie, praktijk en stage) om hielbotscans uit te voeren met de Lunar Achilles hielbotscanner volgens de richtlijnen van GE-HealthCare.
De therapeuten van OsteoControl zijn registertherapeuten en aangesloten bij de door de zorgverzekeraar vereiste beroepsverenigingen: FAGT, VBAG en bij alle van overheidswege vereiste overkoepelende organisaties.

KOSTEN EN VERGOEDING
Het OsteoControl-consult kost €47,50. Vergoeding vindt plaats uit het aanvullend pakket met alternatieve zorg. U dient zelf de nota te betalen en deze op te sturen naar de verzekering voor vergoeding.
N.B. Het consult (incl. botscan) wordt vergoed door de verzekering als "natuurgeneeskundig consult". De botscan wordt niet apart vergoed, maar zit kosteloos in het consult.

> VERGOEDINGEN-OVERZICHT 2017 voor OsteoControl klik hier >

Staat uw verzekering + aanvullend pakket in het overzicht, dan heeft u recht op vergoeding van het genoemde bedrag.
OsteoControl staat garant voor de juistheid van dit bedrag. U hoeft dit niet meer bij uw verzekering te checken!
Garantie betekent dat OsteoControl ingeval van onjuiste informatie u het genoemde vergoedingenbedrag terugbetaalt.
Voor vergoeding uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

GRAAG VOORAF AANMELDEN